Upozorňujeme, že termín odevzdání písemných verzí příspěvků z letošní konference upravených podle pokynů na webu ML je 30. 9. 2014!

Posted on by admin | Leave a comment

Rádi bychom vás informovali o tom, že sborník Mezinárodního setkání Mladých lingvistů 2012 již spatřil světlo světa. Jeho bibliografické údaje, obsah a tiráž najdete v sekci Sborníky.

Posted on by admin | Leave a comment

Pozvánka

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci. Ústřední témata letošního ročníku jsou:

  • neustále se měnící svět a jeho jazyková reflexe: změny v politice, kultuře, myšlení a jejich sémantická reprezentace,
  • měnící se potřeby interakce a změny diskurzu: mezigenerační komunikace, interkulturní komunikace, mezijazyková komunikace, komunikace mezi etniky a regiony,
  • prototypické a/vs. specifické, obecné a/vs. individuální, centrální a/vs. periferní, univerzální a/vs. ideoetnické, autonomní a/vs. závislé…: diference, nebo interakce?
  • jazykové korpusy jako zdroje dat a jako funkční komputační nástroje pro analýzu: reprezentativnost korpusů, automatické značkování a identifikace, korpusová lingvistika.
Posted in Nezařazené | Leave a comment

Dear colleagues, for an English letter of invitation and the application form, please go to the section „Ke stažení.“

Posted on by admin | Leave a comment